XIX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Pięciobój nowoczesny