Mistrzostwa Polski juniorów 15letnich
MP 15latków


XXIII Ogólnopolska Olimpiada

Młodzieży

w Sportach Letnich

Mazowsze 2017

Termin: 14

-

16.07.2017

Miejsce

rozgrywania zawodów

:

Warszawa Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Marymoncka

34

Miejsce zakwaterowania:

Męski Dom Studencki, AWF, ul. Marymoncka 34,

Miejsce wyżywienia:

K

lub „Relax” AWF, ul. Marymoncka 34,

Sędzia Główny:

Sławomir Kopeć

Delegat Techniczny

:

Stanisław Pytel

Kierownik Biura:

Mateusz Nowicki

Konferencja tec

hniczna:

AWF, Sala seminaryjna nr 15, 14

-

15

.07.2017r godz.20:00

PROGRAM ZAWODÓW:

14.07.2017r

(PIĄTEK)

13:00

14:30

Przyjazd ekip,

13:00

15:00

Obiad,

15:00

Wyjazd na Ceremonię Otwarcia,

18:00

20:00 Kolacja,

20:00

Konferencja

techniczna

starty indywidualne

15.07.2017r

(SOBOTA)

07:00

09:00

Śniadanie,

TRÓJBÓJ NOWOCZESNY

STRZELANIE

Hala Gier

09:00

09:30

I seria Dziewcząt,

09:30

10:00

II Seria Dziewczęta + Chłopcy,

10:00

10:30

III Seria Chłopcy,

DWUBÓJ NOWOCZESNY

PŁYWANIE

Pływalnia AWF

10:30

10:50

Rozgrzewka Dziewcząt,

10:55

Start 1 serii

Rozgrzewka i start Chłopców po zakończeniu serii Dziewcząt

TRÓJBÓJ NOWOCZESNY

PŁYWANIE

Pływalnia AWF

Rozgrzewka i start dziewcząt i chłopców odbędzie s

ię po zakończeniu

serii dwubojowych (około godz. 12:00

-

12:10)

13:00

-

15:00

Obiad,

DWUBÓJ NOWOCZESNY

BIEG

Stadion LA AWF

16:30 start 1 Serii Dziewcząt

Start Chłopców po zakończeniu serii Dziewcząt

TRÓJBÓJ NOWOCZESNY

BIEG

Stadion LA AWF

Start

dziewcząt odbędzie się po zakończeniu serii dwubojowych

Start Chłopców odbędzie się po zakończeniu serii Dziewcząt

Dekoracja w Hali Gier odbędzie się około 30 min po zakończeniu wszystkich serii biegowych

18:00

-

20:00 Kolacja

20:00

Konferencja tech

niczna

starty sztafetowe